OMNi-BiOTiC® - MIKROBIOTA JELITOWA DZIECKA A KOLKA NIEMOWLĘCIA
logo OMNi-BiOTiC logo

MIKROBIOTA JELITOWA DZIECKA A KOLKA NIEMOWLĘCA

Mikrobiota jelitowa dziecka a kolka niemowlęca

Kolka niemowlęca jest jednym z najczęstszych zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego występujących u dzieci w pierwszych miesiącach życia. Zaburzenie to dotyka nawet 20 % niemowląt. Najczęściej pojawia się w okresie od 1 miesiąca do 3 miesiąca życia, choć nawet 10 % niemowląt będzie doświadczało nieprzyjemnych objawów kolki w kolejnych miesiącach życia.

Jak diagnozujemy kolkę u dzieci?

Kolka jest zaburzeniem wieloczynnikowym, które spowodowane jest głównie:

Kolka niemowlęca jest jednym z najczęstszych zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego występujących u dzieci w pierwszych miesiącach życia. Zaburzenie to dotyka nawet 20 % niemowląt. Najczęściej pojawia się w okresie od 1 miesiąca do 3 miesiąca życia, choć nawet 10 % niemowląt będzie doświadczało nieprzyjemnych objawów kolki w kolejnych miesiącach życia.

Jak diagnozujemy kolkę u dzieci?

Kolka jest zaburzeniem wieloczynnikowym, które spowodowane jest głównie:

Mikrobiota jelitowa dziecka a kolka niemowlęca
 • niedojrzałością układu pokarmowego
 • zaburzeniami i zmianami mikrobioty jelitowej (zmniejszenie różnorodności i stabilności bakteryjnej)
 • stanem zapalnym i nadwrażliwością trzewną
 • refluksem czy alergią pokarmową
 • zaburzeniem snu i przeciążeniem sensorycznym

O kolce niemowlęcej mówimy, gdy dziecko doświadcza średnio 180 minut nieutulonego płaczu, bez oczywistej przyczyny bądź niepokoju, w ciągu doby. Dziecko odczuwa ból, możemy zauważyć niepokój, brak uspokojenia po próbie utulenia w rękach rodzica bądź odmowę przystawiania do piersi czy podania butelki z mlekiem. Dziecko w specyficzny sposób pręży się, a jego brzuch jest wzdęty i twardy. Objawy te obserwowane są 3 lub więcej razy w tygodniu, poczynając od 3 tygodnia życia dziecka i trwają powyżej 3 tygodni.

Choć kolka jest procesem samoregulującym się, znacząco wpływa na interakcje i kształtującą się bliskość pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Kolka niemowlęca została powiązana z depresją poporodową matki oraz zespołem dziecka potrząsanego. Wśród badaczy pojawia się również hipoteza długoterminowych skutków kolki w funkcjonowaniu osi jelitowo-mózgowej (choćby z powodu obniżonego poziomu serotoniny). Sugeruje się również związek pomiędzy kolką niemowlęcą a wystąpieniem w późniejszym okresie migren dziecięcych. Może również wystąpić przejściowa nietolerancja białka mleka krowiego lub laktozy.

Mikrobiota jelitowa dziecka a kolka niemowlęca

W pierwszych 3 latach życia dziecka mikrobiota jelitowa dziecka ulega dynamicznym zmianom i kształtowaniu. Pierwsza kolonizacja bakteriami ma kluczowe znaczenie dla sprawnego trawienia, wchłaniania składników odżywczych oraz prawidłowej regulacji układu odpornościowego dziecka. Naukowcy obserwują obniżone ilości bakterii z rodzaju Bifidobacerium i Lactobacillus, a wzrost kilku gatunków ClostridiumKlebsiella czy Escherichia u dzieci dotkniętych kolką niemowlęcą. Stan dysbiozy jelitowej powoduje wystąpienie miejscowego stanu zapalnego w jelitach, niekorzystny wpływ na ciągłość bariery jelitowej oraz zaburzenie wchłaniania. Skutkiem może być rozwój nietolerancji pokarmowych, alergii oraz chorób skórnych AZS. Sugeruje się również nasilenie występowania kolki niemowlęcej wśród dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie i karmionych mlekiem modyfikowanym. Poród naturalny i karmienie piersią promuje prawidłowe kształtowanie się mikrobioty dziecka, która niesie krótko- i długoterminowe korzyści zdrowotne.

Modulacja mikrobioty jelitowej

Badania pokazują, że podaż probiotycznych szczepów bakteryjnych, które będą wpływać regulująco na kształt mikrobioty dziecka jest skuteczną metodą łagodzenia objawów związanych z kolką niemowlęcą.

W 4 miesięcznej interwencji probiotycznej, zawierającej wieloszczepową kompozycję bakteryjną, naukowcy zaobserwowali znaczną poprawę w zakresie kolki niemowlęcej u ponad 82% dzieci. Zaobserwowano spadek ilości nieutulonego płaczu z wyjściowych 180 minut do zaledwie 20 minut na dobę. Nawet dzieci, które ze względu predyspozycji rodzinnych były bardziej narażone zaburzeń regulacji, nie były częściej dotknięte nadmiernym płaczem i kolką. Podaż wieloszczepowej mieszanki probiotycznej nie wiązała się z wystąpieniem efektów niepożądanych.

Regulacja mikrobioty jelitowej w celu redukcji wystąpienia kolki niemowlęcej
Regulacja mikrobioty jelitowej w celu redukcji wystąpienia kolki niemowlęcej jest obiecującym kierunkiem postępowania terapeutycznego.
 

Bibliografia: 

 1. Steffen R. Epidemiology of travellers’ diarrhea.  Travel Med. 2017;24:S2–S5
 2. Ashkenazi S., Schwartz E., O’Ryan M. Travelers’ diarrhea in children: What have we learnt?  Infect. Dis. J. 2016;35(6):698–700.
 3. Leung,Travelers’ Diarrhea: A Clinical Review Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2019 May; 13(1): 38–48.
 4. LaRocque R., Harris J.B. Travelers’ diarrhea: Microbiology, epidemiology, and prevention. Available at: https://www.uptodate. com/contents/travelers-diarrhea-microbiology-epidemiology-and-prevention(Accessed on: October 30, 2018).].
 5. El-Bahnasawy M., Morsy T.A. Beyond immunization: Travelers’ infectious diseases. 1-Diarrhea.  Egypt. Soc. Parasitol. 2015;45(1):29–42. [http://dx.doi.org/10.12816/0010847]. [PMID: 26012216].
 6. Dunn N., Gossman W.G. TravelersDiarrhea.Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459348/ (Accessed on: September 18, 2018)
 7. Mearin F, Zárate N, Sardi JA, et al. Traveler’s constipation. Am J Gastroenterol. 2003; 98:507–509.

Pozostałe artykuły

ROLA JELIT W TERAPIACH TRYCHOLOGICZNYCH

ROLA JELIT W TERAPIACH TRYCHOLOGICZNYCH

Jak to możliwe, aby kosmki jelitowe będące częścią przewodu pokarmowego wpływały na mieszki włosowe lub na skórę? Pierwszą wskazówkę znajdujemy już na samym początku. Jest to moment po zapłodnieniu, gdy w kobiecym łonie kształtowany jest zarodek. Łączące i powielające się komórki podzielone są na 3 warstwy tzw. listki zarodkowe. Kluczowy dla tematu osi jelito-skóra jest listek zarodkowy o nazwie ektoderma. To zbiór komórek, z których powstają: jelita, układ nerwowy oraz skóra ze swoimi przydatkami.

czytaj dalej
POSTBIOTYKI: czym są i jak działają?

POSTBIOTYKI: czym są i jak działają?

Mikrobiota jelitowa to złożony ekosystem liczący nawet 100 bilionów komórek. Liczba komórek bakterii, archeonów, grzybów i innych mikroorganizmów w jelitach jest większa niż liczba komórek w ciele człowieka [1]. Stopniowo odkrywamy kolejne elementy tej fascynującej symbiozy. Korzystne działanie żywych bakterii probiotycznych nie wynika jedynie z samej ich obecności w jelicie. Znaczną część prozdrowotnego działania zawdzięczamy ich metabolitom oraz produktom rozpadu zwanym postbiotykami.

czytaj dalej