10.a.b.c. Biegunka podróżnych oraz zatrucia pokarmowe - OMNi-BiOTiC®