REGULAMIN KONKURSU - OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC synbiotyki przebadane naukowo

REGULAMIN KONKURSU „POKAŻ NAM SWOJE WIOSENNE AKTYWNOŚCI”

  1. Organizator konkursu – Eubiosis sp. z o.o KRS: 0000730233, NIP: 9571106742, REGON: 380501549. Adres: 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 11A.
  2. Data rozpoczęcia konkursu, zakończenia oraz jego rozstrzygnięcia – konkurs rozpoczyna się 13.04.2022 o godzinie 16:00. Zakończenie konkursu 20.04.2022 o godzinie 23:59. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 21.04.2022 na profilu OMNi-BiOTiC® Polska (Facebook oraz Instagram) po godzinie 16:30.
  3. Kto może wziąć udział w konkursie – w konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia.
  4. Wymagania techniczne– posiadanie konta na Facebook’u oraz Instagramie. 
  5. Zasady konkursu – Aby wziąć udział w konkursie wystarczy w komentarzu umieścić treść opisującą wiosenne aktywności nasze oraz naszej rodziny. W komentarzu można zostawić zdjęcia oraz oznaczać konta najbliższych, z którymi podejmujemy wiosenne aktywności. W dniu wyznaczonym przez organizatora, zostanie wyłoniony zwycięzca (5 osób) wybrany  na podstawie największej ilości głosów oddanych na komentarz.
  6. Nagrody  – nagrodą w konkursie jest 5x synbiotyk  OMNi-BiOTiC® 6 (Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości nagród). Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną oraz nie może zostać przekazana/sprzedana osobom trzecim. Po ogłoszeniu zwycięzcy oraz skontaktowaniu się z Nim, nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem kuriera.
  7. Reklamacje – wszelkie uwagi do konkursu można zgłaszać drogą mailową na adres: info@omni-biotic.pl
  8. Pozostałe informacje – biorąc udział w konkursie każdy z uczestników akceptuje regulamin oraz informacje, że „Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu”.