REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ KOBIET”

  1. Organizator konkursu – Eubiosis sp. z o.o KRS: 0000730233, NIP: 9571106742, REGON: 380501549. Adres: 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 11A.
  2. Data rozpoczęcia konkursu, zakończenia oraz jego rozstrzygnięcia – konkurs rozpoczyna się 25.02.2021 o godzinie 12:00. Zakończenie konkursu 08.03.2021 o godzinie 23:59. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 08.03.2021 na profilu OMNi-BiOTiC® Polska (Facebook oraz Instagram) o godzinie 16:30.
  3. Kto może wziąć udział w konkursie – w konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia.
  4. Wymagania techniczne– posiadanie konta na Facebook’u.
  5. Zasady konkursu – Aby wziąć udział w konkursie wystarczy w komentarzu umieścić komentarz za co kochamy kobieti i za co je podziwiamy. W dniu wyznaczonym przez organizatora, zostanie wyłoniony zwycięzca (co najmniej jeden) wybrany przez kilku osobowe jury zespołu OMNi-BiOTiC® Polska.
  6. Nagrody  – nagrodą w konkursie jest jeden wysokiej jakości synbiotyk  OMNi-BiOTiC® 6 oraz OMNiBiOTiC®Panda (Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości nagród). Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną oraz nie może zostać przekazana/sprzedana osobom trzecim. Po ogłoszeniu zwycięscy oraz skontaktowaniu się z Nim, nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem kuriera.
  7. Reklamacje – wszelkie uwagi do konkursu można zgłaszać drogą mailową na adres: info@omni-biotic.pl
  8. Pozostałe informacje – biorąc udział w konkursie każdy z uczestników akceptuje regulamin oraz informacje, że „Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu”.