O1543200 (Dz) Wsparcie podczas infekcji - OMNi-BiOTiC®